131. Розділ 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей