131. § 29. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами речення