163. § 9. СЕРЕДНІ ПРОПОРЦІЙНІ У ПРЯМОКУТНОМУ ТРИКУТНИКУ. ТЕОРЕМА ПІФАГОРА