244. § 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ