97. § 10. Зародження ринкових відносин. Початок промислової революції