163. § 29. Опис руху в неінерціальних системах відліку