Раздел Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки. § 19, Лужні, лужноземельні елементи. Магній