223. § 37. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції