33. Досліджую фонетичні закономірності української мови. Рідна школа