Раздел § 12. Розкладання многочленів на множники способом групування