Раздел § 16. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів