Раздел РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 46. Взаємодія кислот з металами