235. § 28. Перське царство Сефевидів та Імперія Великих Моголів в Індії