141. 15. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь