Частина 1. Поточний контроль знань

 1. Розв’язування трикутників1 - 4

 2. Формули для знаходження площі трикутника5 - 6

 3. Правильні многокутники7 - 8

 4. Декартові координати на площині9 - 10

 5. Геометричні перетворення11 - 12

 6. Вектори на площині13 - 14

 7. Початкові відомості зі стереометрії15 - 16

 8. Самостійна робота 1. Теореми косинусів і синусів17 - 17

 9. Самостійна робота 2. Розв’язування трикутників18 - 18

 10. Самостійна робота 3. Формули для знаходження площі трикутника19 - 19

 11. Самостійна робота 4. Формули для знаходження площі трикутника20 - 20

 12. Самостійна робота 5. Правильні многокутники21 - 21

 13. Самостійна робота 6. Довжина кола і площа круга22 - 22

 14. Самостійна робота 7. Прямокутна система координат на площині23 - 23

 15. Самостійна робота 8. Рівняння кола і прямої24 - 24

 16. Самостійна робота 9. Переміщення та його властивості25 - 25

 17. Самостійна робота 10. Перетворення подібності та його властивості26 - 26

 18. Самостійна робота 11. Вектори Основні поняття27 - 27

 19. Самостійна робота 12. Дії над векторами28 - 28

 20. Самостійна робота 13. Многогранники29 - 29

 21. Самостійна робота 14. Циліндр Конус Куля30 - 30

Найбільш популярні книги