118. Розділ 5. Філософія нового часу і доби просвітництва