Раздел РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. § 19. Кількість речовини. Стала Авогадро