Раздел РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. § 21. Газові закони