77. § 14. Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу