105. § 16. Механічна енергія. Закон збереження енергії