Раздел ВСТУП. § 2. Географічний простір і час. Методологія географічної науки