107. § 31. Суть і складові науково-технічної революції