Раздел Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ. § 20. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний туризм