Раздел Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика країн світу. Тема 1. Політична карта світу