Раздел Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика країн світу. Тема 5. Глобальні проблеми людства