Раздел Модуль 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії. § 1.1. Про логічну побудову планіметрії. Основні поняття. Аксіоми планіметрії