57. § 2.1. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії