Раздел § 3.1. Взаємне розміщення прямих у просторі