Раздел Модуль 4. Взаємне розміщення площин у просторі. § 4.1. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини