Раздел Модуль 4. Взаємне розміщення площин у просторі. § 4.2. Властивості паралельних площин