Раздел Модуль 6. Кути і відстані у просторі. § 6.3. Ортогональне проекціювання