Раздел Модуль 7. Узагальнення і систематизація вивченого. § 7.1. Основні фігури геометрії та їхнє розміщення у просторі