Раздел РОЗДІЛ 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ. § 11. Теорема про три перпендикуляри