Раздел РОЗДІЛ 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ. § 3. Взаємне розміщення двох прямих у просторі