Раздел РОЗДІЛ 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ. § 5. Взаємне розміщення прямої і площини