Раздел РОЗДІЛ 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ. § 7. Властивості паралельних площин