60. Розділ 2. Паралельність прямих і площин у просторі