127. § 10. Теорема про три перпендикуляри та її застосування