Раздел Розділ ІV. Координати, вектори та геометричні перетворення в просторі. § 14. Декартові координати в просторі