Раздел Розділ ІV. Координати, вектори та геометричні перетворення в просторі. § 15. Переміщення в просторі