Раздел Розділ ІV. Координати, вектори та геометричні перетворення в просторі. § 16. Вектори в просторі