Раздел Розділ ІV. Координати, вектори та геометричні перетворення в просторі. § 17. Координатний і векторний методи розв’язування стереометричних задач