276. Додаток 2. Геометричні місця точок у просторі