Раздел Розділ ІV. Координати, вектори та геометричні перетворення в просторі. Підсумки розділу ІV