Раздел Розділ І. Вступ до стереометрії. Тестове завдання для самоперевірки № 1