Раздел Розділ ІV. Координати, вектори та геометричні перетворення в просторі. Тестове завдання для самоперевірки № 4