Раздел Розділ 2. Органічні сполуки. § 36. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів