155. § 37. Природні джерела вуглеводнів. Природний газ