Раздел Розділ 2. Органічні сполуки. § 38. Нафта і продукти її переробки