Раздел Розділ 2. Органічні сполуки. § 40. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля